Чукв’янська громада

припинила діяльність, увійшла до складу Ралівської громади

Оголошення на проведення конкурсу по заміщенню вакантної посади директора Чукв'янської середньої школи I-III ступенів

Дата: 10.07.2017 14:20
Кількість переглядів: 387

Додаток 1

до розпорядження

сільського голови

від « 10 » липня 2017 р. № 222

Оголошення

Чукв’янська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Чукв’янської  середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, яка знаходиться за адресою: Львівська область, Самбірський район, с. Чуква, вул. Шкільна, 28.

Посадовий оклад – 4128 грн. Передбачається доплата за педагогічний стаж, престижність педагогічної праці та інші заохочувальні й компенсаційні виплати згідно з чинним законодавством.

Співбесіда та проведення відкритої публічної презентації перспективного плану розвитку навчального закладу  відбудеться 10.08.2017 року в приміщенні  Чукв’янської сільської ради.

Керівником навчального закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою,  має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше п’яти років, успішно пройшла атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати  професійні обов’язки.

 

Перелік документів, які надаються для участі у конкурсі, відповідно до Положення:

 

1. Заява про участь у конкурсі.

2. Згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3. Автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про відсутність судимості.

4. Медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;

5. Копія паспорта та реєстраційного номера ОКПП;

6. Копії документів про вищу освіту.

7. Копія трудової книжки.

8. Характеристику з попереднього місця праці та копію атестаційного листа.

9. Перспективний план розвитку навчального закладу.

10. Мотиваційний лист довільної форми.

11. Дві фотокартки розміром 4х6 см;

12. Копію військового квитка, приписного свідоцтва або довідки, яка видається замість військового квитка (за наявності);

Зазначені документи подаються особисто або надсилаються на поштову та електронну адреси Чукв’янської сільської ради у встановлений Законом строк.

Перелік документів є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Копії зазначених документів повинні бути завірені відповідно до вимог чинного законодавства. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Дата початку прийому документів з 11 по 31 липня 2017 року за адресою: 81480, с. Чуква, Самбірський район, Львівська область, вул. Самбірська, 158.

E-mail: chukvarada@ukr.net

 

 

 

Секретар виконкому                                                                      Галина Cікорська

 

 

Додаток

 рішення ХХІV сесії

Чукв’янської сільської ради

від «  05  » липня 2017 року № 1

 

П О Р Я Д О К

призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів  Чукв’янської сільської ради Самбірського району Львівської області

 

1. Загальні положення

1.1 Порядок призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів (далі — Порядок) визначає механізм та умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників навчальних закладів  Чукв’янської сільської ради Самбірського району Львівської області (далі — навчальні заклади).

Порядок розроблено у відповідності до Закону України “Про освіту”, Кодексу Законів про працю України, Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року № 827.

1.2. Керівником навчального закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше п’яти років, успішно пройшла атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

1.3. Призначення керівників навчальних закладів здійснює сільський голова Чукв’янської сільської ради за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Порядку шляхом укладення контракту.

1.4. Для проведення відбору претендентів на заміщення вакантних посад керівників навчальних закладів розпорядженням сільського голови утворюється конкурсна комісія у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

До складу конкурсної комісії входять: представники сільської ради, педагогічного колективу, батьківського комітету учнів (вихованців) навчального закладу та керівників навчальних закладів ОТГ.

 

 1. Умови проведення конкурсу

2.1. Умови проведення конкурсу з урахуванням вимог цього Порядку визначаються сільським головою, який призначає та звільняє з посад керівників навчальних закладів.

Підставою для проведення конкурсного відбору є розпорядження сільського голови. Конкурсний відбір на заміщення вакантної посади керівника навчального закладу оголошується в разі:

 • утворення нового навчального закладу;
 • наявності вакантної посади керівника навчального закладу;
 • прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником навчального закладу.

2.2. Кандидата на посаду керівника навчального закладу визначає конкурсна комісія за результатами конкурсного відбору.

2.3. Конкурсний відбір складається з етапів:

 • оголошення сільською радою конкурсу на посаду керівника навчального закладу;
 • формування складу конкурсної комісії;
 • подання документів претендентами на посаду керівника навчального закладу;
 • відбір претендентів на посаду керівника навчального закладу;
 • надання конкурсною комісією висновку щодо результатів конкурсного відбору.
 1. Оголошення про проведення конкурсу

3.1. Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, законності, рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень, назалежності, об’єктивності та обгрунтованості рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на заміщення вакантної посади керівника навчального закладу.

3.2 Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації або на веб-сайтах сільської ради та навчального закладу не пізніше, ніж за місяць  до початку проведення конкурсного відбору.

В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

 • найменування і місцезнаходження навчального закладу;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника навчального закладу;
 • перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі та строк їх подання;
 • дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститись додаткова інформація , що не суперечить законодавству.

 1. Прийом та розгляд документів для участі у конкурсі

4.1. Строк подання документів для участі у конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

4.2. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної

комісії такі документи:

– заяву про участь у конкурсі довільного взірця ;

– особовий листок з обліку кадрів;

 • медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;

– дві фотокартки розміром 4х6 см;

– копію паспорта (1,2,3,11,12 стор.) та реєстраційний номер ОКПП;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;

– копію трудової книжки;

– копію військового квитка (для військовозобов’язаних);

– декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою чинним законодавством;

– згоду на обробку персональних даних;

 - характеристику з попереднього місця праці та копію атестаційного листа;

– мотиваційний лист довільної форми;

– перспективний план розвитку навчального закладу в короткостроковій (строком на один рік) та довгостроковій (строком на п’ять років) перспективах, у якому повинні бути чітко відображені заходи, що вживатимуться претендентом для підвищення ефективності діяльності навчального закладу;

Претендент, який подає документи, відповідає за достовірність поданої ним інформації.

4.3. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації та ін.);

4.4. Претендент має право:

 • відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, повідомивши про це конкурсну комісію письмово;
 • зняти з розгляду конкурсної комісії свою кандидатуру, повідомивши письмово про це комісію.

4.5. Забороняється вимагати відомості й документи, подання яких не передбачено чинним законодавством.

4.6. Не допускається невмотивована відмова у допуску до участі у конкурсі.

4.7. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням конкурсної комісії, до конкурсу не допускаються.

4.8. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються в сільській раді.

 1. Проведення конкурсного відбору

5.1. Конкурсний відбір проводиться за наявності не менше як двох претендентів на одну вакантну посаду.

5.2 За наявності лише одного претендента на вакантну посаду конкурс не проводиться. Конкурсна комісія може рекомендувати такого претендента на посаду керівника навчального закладу в разі подання ним повного пакета документів, що відповідають умовам конкурсу або прийняти рішення про проведення повторної конкурсної процедури за умовами цього Порядку.

5.3.Засідання конкурсної комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення конкурсної комісії приймається на її засіданні більшістю голосів присутніх членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

5.4. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожен член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

5.5. Конкурсний відбір полягає в:

 • поданні претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;
 • поданні претендентом мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу на 1 (один) та 5 (п’ять) років та проведенні ним відкритої публічної презентації;
 • вивченні конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу;
 • заслуховуванні конкурсною комісією публічних презентацій претендентів;

5.6. Вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу не може здійснюватись більше як п’ять робочих днів.

5.7. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення вивчення поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу надає претендентам та сільському голові  висновок щодо результатів конкурсного відбору.

Кожен претендент може надати обгрунтовані заперечення щодо висновку до конкурсної комісії не пізніше, ніж через п’ять робочих днів з дати його отримання.

5.8. На підставі висновку та заперечень (за наявності), зазначених  у пункті 5.7 цього Порядку, не раніше,  ніж через три робочих дні та не пізніше,  ніж через 10 робочих днів з дати їх отримання  сільський голова укладає контракт з визначеним конкурсною комісією претендентом з дотриманням вимог законодавства про працю.

5.9. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

 • відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;
 • жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;
 • конкурсною комісією не визначено переможця.

Підставою для визнання конкурсного відбору таким , що не відбувся, є рішення конкурсної комісії. Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Порядку.

5.10. Результати конкурсного відбору оприлюднюються  в місцевих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайтах сільської ради та навчального закладу.

 

 

 

Секретрар ради                                                                                     Марія Кішка

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь